مشاهده یک موضوع
قدیمی 2012-11-05, 12:20 PM   #3
hanieh_hana
کاربر جدید
 
آواتار hanieh_hana
 
تاریخ عضویت: Sep 2012
ارسالها: 10
تشکر کرده : 9
تشکر شده 63 بار در 9 پست
Mentioned: 0 Post(s)
Tagged: 0 Thread(s)
hanieh_hana به زودی در خوب بودن معروف می شود
پیشفرض پاسخ: بانک سوال خیاطی

7- متر چگونه درجه بندی شده است؟

الف) برچسب میلی متر £ ب) برجسب دستی £ ج) برحسب سانتی متر و میلی متر ¢ د) برچسب اینچ £

48- کدامیک از نخهای زیر مخصوص گلدوزی است؟

الف) نخ قرقره £ ب) نخ کوک £ ج) نخ ابریشمی ¢ د) نخ پلیستر £

49- برای چیدن نخ های اضافی از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی معمولی £ ب) قیچی دالبر £ ج) قیچی نخ چین ¢ د) قیچی کاغذ بری £

50- برای وصل الگو به پارچه و ثابت نگه داشتن آن از کدام وسیله استفاده می کنیم؟

الف) چسب نواری £ ب) سوزن خیاطی £ ج) سنجاق ته گرد ¢ د) کاربن £

51- خصوصیات نخ کوک را بنویسید؟

الف) تابیده باشد. £ ب) ضخیم باشد£ ج) فاقد گره و آهار باشد ¢ د) آهاردار باشد £

52- مهمترین ابزارهای اندازه گیری در دوخت عبارتند از:

الف) متر £ ب) رولت £ ج) بشکاف £ د) متر، خط کش ساده مدرج ¢

53- برای انتقال الگو بر روی پارچه از چه روشهایی استفاده می شود؟

الف) صابون یا مل £ ب) کاربن و رولت £ ج) کوک شل £ د) همه موارد درست است¢

54- چرا در خیاطی باید از سنجاقهای بلند با انتهای کروی شکل استفاده کرد؟

الف) آسانتر به پارچه فرو می رود ¢ ب) روی پارچه رد باقی نمی گذارد£ ج) مقرون به صرفه است £ د) جنس آن مرغوبتر است £

55- کدام قیچی معمولاً پشت و رو ندارد؟

الف) قیچی برش کوچک £ ب) قیچی زیگزاگ £ ج) قیچی ضخیم £ د) قیچی ساده ¢

56- کدام نوع نخ بیشترین مصرف را در دوخت دارد؟

الف) قرقره نخی مرسریزه ¢ ب) قرقره نایلونی £ ج) قرقره ابریشمی £ د) قرقره نخی £

57- کاربرد بالشتک بیضی:

الف) جهت اتو کشیدن درزهای منحنی ¢ ب) جهت اتو کشیدن درزها £

ج) جهت اتو کشیدن خطهای راست £ د) جهت اتو کشیدن خطها و گوشه های جیبها £

58- قیچی برقی چگونه ابزاری است؟

الف) جهت شکافتن درزها و دوخت های ظریف £ ب) برای برش در کمیت زیاد ¢

ج) برای برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شود£ د) موارد الف و ج £

59- در موردی که گره نخ زیر پارچه باقی بماند توسط کدامیک از قیچی ها می توان آن را از بین برد؟

الف) قیچی برقی £ ب) قیچی نخ چین ¢ ج) قیچی گلدوزی £ د) قیچی دالبر £

60- جهت برش پارچه هایی که بسرعت ریش می شوند از کدام فیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی نخ چین £ ب) قیچی دالبر ¢ ج) قیچی مخصوص پارچه های نازک £ د) قیچی گلدوزی £

61- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £ ب) وسیله ای برای اندازه گیری ¢

ج) وسیله ای برای انتقال الگو £ د) وسیله ای برای علامتگذاری روی کاغذ £

62- وسیله ای که برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه استفاده می شود چه نام دارد؟

الف) رولت £ ب) گچ £ ج) صابون خیاطی یا مل ¢ د) بشکاف £

63- کدامیک از وسایل زیر برای رسم خطوط عمودی در کادر الگو بکار می رود؟

الف) گونیا ¢ ب) متر £ ج) خط کش £ د) رولت £

64- کدامیک از وسایل زیر برای شکافتن درزها و بازکردن جادکمه است؟

الف) قیچی زیگزاگ £ ب) بشکاف ¢ ج) مل £ د) هیچکدام £

65- کار قیچی زیگزاگ چیست؟

الف) بریدن پارچه £ ب) تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریش شدن ¢

ج) برش درزهای شکسته £ د) درآوردن الگو و برش درزهای منحنی £

66- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟

الف) 50 سانتی متر £ ب) بین 90 تا 100 سانتی متر ¢ ج) 80 سانتی متر £ د) 70 سانتی متر £

67- طول و عرض میز برش چقدر است ؟

الف) طول 2 متر و عرض آن 1 متر ¢ ب) طول آن 1.5 و عرض آن 2.5 متر است £

ج) طول آن 1 متر و عرض آن 1.5 متر £ د) طول و عرض آن 2.5 متر £

68- برای برش چند لایه پارچه از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی زیگزاگ £ ب) قیچی معمولی £ ج) قیچی برقی ¢ د) قیچی دالبر £

69- برای انتقال طرح یا الگو بر روی پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) سوزن ته گرد £ ب) صابون £ ج) کاربن ¢ د) مل £

70- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £ ب) وسیله ای برای انتقال الگو £

ج) وسیله ای برای اندازه گیری ¢ د) وسیله ای برای علامت گذاری روی کاغذ £

71- برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست از ...(انگشتانه )... استفاده می کنیم.

72- برای شکافتن درزها و بازکردن سوراخ جادکمه از ...( بشکاف ) ... استفاده می کنیم.

73- برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه از ...(صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

74- برای جمع کردن سوزن و سنجاق های پراکنده از ...( آهن ربا )... استفاده می کنیم.

75- برای خط کشی بر روی پارچه از ...( صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

76- انواع کاغذ برش عبارتند از ...( گراف ) ... و ... ( روغنی «پوستی» ) ...

77- برای وصل کردن نقاط مختلف روی الگو از ...( سوزن ته گرد ) ... استفاده می شود.

78- برای ترسیم خطوط ...(عمودی)... از گونیا استفاده می شود.

79- برای کشیدن الگو از ...(کاغذ برش ) ... استفاده می کنیم.

80- طول میز برش ...(2)... متر و عرض آن ...(1)... متر می باشد.

81- ارتفاع میز برش از سطح زمین بین ...(90)... تا ...(100)... سانتی متر می باشد.

82- برای دوخت دو تکه پارچه با دست و گلدوزی از ...( نخ و سوزن)... استفاده می کنیم.

83- نخ کوک برای ...(کوک زدن)... بکار می رود و باید فاقد ...(آهار)... باشد.

84- برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از ...(سوزن ته گرد)... استفاده می کنیم.

85- برای علامتگذاری بر روی پارچه از ...(صابون یا مل)... استفاده می کنیم.

86- وسیله کمکی برای نخ کردن سوزن ...(سوزن نخ کردن)... است.

87- برای برش پارچه از ...(قیچی)... استفاده می کنیم.

88- برای جمع آوری سنجاقهاو سوزنها از ...(آهن ربا)... استفاده می کنیم.

89- برای شکافتن درزها و جادکمه از ...(بشکاف)... استفاده می کنیم.

90- برای برطرف کردن چروک لباس از ...(اتو)... استفاده می کنیم.

91- از لوازم اصلی در خیاطی ...(پارچه)... می باشد.

92- از متر خیاطی برای ...( اندازه گیری)... استفاده می کنیم.

93- از ...(قیچی)... برای بریدن پارچه استفاده می کنیم .

94- از ...(متر)... اندازه گیری استفاده می کنیم.

95- متر خیاطی ...(150)... سانتی متر است .

96- برای علامتگذاری و خط کش روی پارچه از ...(صابون)... استفاده می کنیم.

97-برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی از چه ابزار خیاطی استفاده می کنیم؟ سوزن

98- کاربرد سوزن در خیاطی چیست؟ وسیله ای برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی بر روی پارچه است .

99- دو نوع سوزن را نام ببرید؟ سوزن دست – سوزن چرخ

100- نخ مورد استفاده در خیاطی را نام ببرید؟ نخ کوک – دوک – قرقره - ترویرا

101- نخ کوک در چه موردی استفاده می شود؟ برای کوک زدن

102- چه نوع نخی به خوبی روی پارچه خوابیده و گره نمی افتد؟ نخ ابریشمی

103- چه نوع نخی به علت ظرافت اثر آن روی پارچه باقی نمی ماند؟ ابریشم

104- سوزن و سنجاقها را در کجا نگهداری می کنیم؟ جاسوزنی

105- برای جمع آوری سوزن ها ار چه وسیله ای استفاده می شود؟ آهن ربا

106- کاربرد رولت چیست؟ برای علامتگذاری بر روی الگو

107- برای علامتگذاری بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می شود؟ گچ خیاطی یا مل

108- برای ترسیم خطوط عمودی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ گونیا

109- برای وصل نقاط مختلف الگو از چه ابزاری استفاده می شود؟ خط کش

110-برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می کنیم؟ سوزن ته گرد

111- از چه وسیله ای برای اندازه گیری استفاده می کنیم؟ متر

112- متر خیاطی بر چه اساسی درجه بندی شده است؟ میلی متر و سانتی متر

113- جنس انگشتانه از چیست؟ پلاستیک و فلز

114- برای بریدن پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ قیچی

115- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟ 100 - 90

116- برای باز کردن جادکمه از چه ابزاری استفاده می شود؟ بشکاف

117- برای آویزان کردن لباس از چه ابزاری استفاده می شود؟ جالباسی

118-کدام چرخ خیاطی سرعت بالایی دارد؟ راسته دوز صنعتی

119- کار چرخ خیاطی چیست؟ جهت دوخت استفاده می شود

120- برای جلوگیری از ریش شدن درزها چه باید بکنیم؟ سردوز میزنیم
hanieh_hana آفلاین است   پاسخ با نقل قول
5 کاربر زیر از دوست گرامی hanieh_hana عزیز برای این پست سودمند تشکر نموده اند :
*گل مریم* (2012-11-05), Beauty (2014-05-07), M_R_Z_khanomi (2014-01-17), solmaz55 (2013-04-11), مامان <باران> (2013-04-11)
 
تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی