تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی
روزمنو، محبوب ترین انجمن آشپزی و شیرینی پزی ایرانی

روزمنو، محبوب ترین انجمن آشپزی و شیرینی پزی ایرانی (http://www.roozmenu.com/index.php)
-   خیاطی با چرخ خیاطی (http://www.roozmenu.com/forumdisplay.php?f=406)
-   -   بانک سوال خیاطی (http://www.roozmenu.com/showthread.php?t=6474)

hanieh_hana 2012-11-05 12:17 PM

بانک سوال خیاطی
 
« فصل 1»

1- پوشش کف کارگاه باید به گونه ای باشد که به راحتی تمیز شود. ص ¢ غ £

2- در فضای کارگاه راسته دوزی از چه رنگهایی باید استفاده شود؟ از رنگها روشن مثل سفید و کرم

3- مساحت کارگاه خیاطی حداقل 3 متر مربع برای یک هنر جو می باشد. ص ¢ غ £

4- حداقل ارتفاع کارگاه از کف تا سقف 5/2 تا 5 متر می باشد. ص £ غ ¢

5- روشنایی کارگاه باید حتماً از نور سفید استفاده شود. ص £ غ ¢

6- کارگاه خیاطی باید دارای یک درب خروجی و یک درب ورودی باشد. ص ¢ غ £

7- روشنایی کارگاه خیاطی بهتر است نور زرد توأم با نور سفید باشد. ص ¢ غ £

8- در کارگاه خیاطی از چه نوری استفاده می شود؟

الف) نورهای خیره کننده £ ب) نور مستقیم £ ج) نور غیر مستقیم و کافی¢ د) نور چراغ های مهتابی£

9- عوامل فیزیکی مؤثر بر محیط کارگاه کدامند؟

الف) نور کافی، تهویه مناسب و کفپوش مناسب £ ب) نصب کپسول آتش نشانی، رنگ مناسب £

ج) امکانات رفاهی، نور تهویه£ د) موارد الف و ب ¢

10- از مهم ترین اصول کار در محیط کارگاه کدامیک از موارد زیر است؟

الف ) نور محیط £ ب) نیروی انسانی £ ج) پوشیدن لباس کار ¢ د) هیچکدام £

11- از وظایف مهارت آموزان در کارگاه راسته دوزی چیست؟

الف) حضور به موقع، رعایت ادب £ ب) رعایت نکات ایمنی، پرهیز از سهل انگاری£

ج) صرفه جویی، استفاده صحیح از وسایل £ د) تمام موارد ¢

12- عوامل فیزیکی مؤثر بر محیط کارگاه را نام ببرید؟ 1- نور کافی 2- تهویه مناسب 3- دمای مناسب 4- وسایل و ابزار مربوط به خیاطی 5- کفپوش مناسب 6- میز و صندلی استاندارد7- نصب کپسول آتش نشانی 8- رنگ مناسب .

13- یک مورد از عوامل فیزیکی محیط کار را نام ببرید؟ نصب کپسول آتش نشانی

14- کف کارگاه خیاطی از چه پوشیده شده است؟از موزائیک یا سنگ

15- میز و صندلی استاندارد متناسب با چیست؟ باید متناسب با بدن و کار باشد

16- برای اینکه هوای کارگاه حالت دم کرده نباشد چه چیزی لازم است؟ باید تهویه داشته باشد

17- فضای کارگاه راسته دوز چگونه باید باشد؟ باید از رنگهای روشن استفاده شود

18- برای اینکه افراد بتوانند بدرستی در کارگاه نفس بکشند چه چیزی لازم است؟ باید تهویه داشته باشد

19- چگونه خنکی هوای کارگاه در فصل گرما تأمین می شود؟ بوسیله کولر یا پنکه

20- چرا باید در کارگاه نور کافی باشد؟ تا از کمبود نور رنج نبرند و چشمانشان دچار مشکل نشود .

21- چه کفپوشی مناسب کف کارگاه خیاطی است توضیح دهید؟ سنگ یا موزاییک تا براحتی نظافت شوند .

22- به نظر شما چرا باید صندلی کارگاه متناسب با بدن و کار باشد شرح دهید؟ برای جلوگیری از خستگی و عوارض ناشی از مشکلات ستون فقرات

23- یک پیشنهاد برای رفع خستگی در کارگاه را بنویسید؟ در فاصله یک یا دو ساعت کار قدری قدم بزنید یا چند حرکت ورزشی مفید انجام دهید .

hanieh_hana 2012-11-05 12:19 PM

پاسخ: بانک سوال خیاطی
 
« فصل 2» توانایی شناخت و بکارگیری ابزار کار

1- میز و صندلی کارگاه باید قابل تنظیم باشد، امکان تنظیم آن بوسیله خیاط وجود داشته باشد. ص ¢ غ £

2- از آهن ربا جهت جمع کردن سوزن و سنجاق های پراکنده استفاده می شود. ص ¢ غ £

3- ماکو وسیله ای جهت تنظیم نخ روی چرخ است. ص £ غ¢

4- برای علامت گذاری بر روی الگو از صابون خیاطی استفاده می شود؟ ص £ غ ¢

5- در هنگام کار با سوزن دستی از انگشتانه استفاده می کنیم. ص ¢ غ £

6- در خیاطی متر وسیله ایست برای اندازه گیری که اندازه های آن 150 سانتی متر است. ص ¢ غ £

7- اندازه متر خیاطی 100 سانتی متر است. ص £ غ ¢

8- اندازه میز برش از زمین به اندازه 150 تا 200 سانتی متر است. ص £ غ ¢

9- اندازه میز برش از سطح زمین بین 90 تا 100 سانتی متر است. ص ¢ غ £

10- از رولت خیاطی برای علامت گذاری بر روی پارچه استفاده می کنیم. ص £ غ ¢

11- به وسیله ای که پارچه را با آن برش می زنیم سوزن گفته می شود. ص £ غ ¢

12- از بشکاف برای علامت زدن بر روی کاغد استفاده می کنیم. ص £ غ ¢

13- برای بازکردن جاکمه و درزهای لباس از وسیله ای بنام بشکاف استفاده می کنیم. ص ¢ غ £

14- برای کشیدن خطهای عمودی بر روی پارچه از گونیا استفاده می کنیم. ص ¢ غ £

15- چرخهای خانگی یا دستی را با وسیله ای بنام دینام برقی می کنند. ص ¢ غ £

16- چنانچه کارپیش­بر بالاتر از حد معمول باشد چه اتفاقی می افتد؟

الف) قدرت رد کردن پارچه را ندارند. £ ب) حرکت پارچه کند و میزان بخیه ها نامنظم ¢

ج) میزان بخیه ها نامرتب £

17- کار دستگاه تنظیم نخ رو چیست؟

الف) نخ را هدایت می کند. £ ب) طول بخیه را تنظیم می کند. £ ج) دوخت را تنظیم می کند. ¢ د)نخ را شل می کند. £

18- میزان درشتی و ریزی بخیه ها بر عهده ی کدام دستگاه است؟

الف) دستگاه کشش نخ رو £ ب) دستگاه کشش نخ زیر£ ج) دستگاه تنظیم طول بخیه ¢ د) ماسوره £

19- برای چیدن نخهای اضافی روی کار از چه وسیله ای استفاه می کنیم؟

الف) رولت £ ب) نخ چین ¢ ج) بشکاف £ د) تیغ £

20- برای علامتگذاری روی پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) رولت £ ب) صابون خیاطی ¢ ج) سوزن £ د) مداد£

21- وسیله ایست برای اندزه گیری که طول آن 150 سانتی متر است؟

الف) خط کش £ ب) گونیا £ ج) متر ¢ د) هیچکدام£

22- این توضیحات مربوط به کدام نوع نخ است . این نوع نخ به خوبی روی پارچه می خوابد و گره نمی خورد و ظریف است.

الف) نخ پشمی £ ب) نخ قرقره £ ج) نخ کوک£ د) نخ ابریشمی¢23- وسیله ایست که با کمک آن به راحتی می توان سوزن دستی یا سوزن چرخ را نخ کرد.

الف) ماسوره £ ب) دست £ ج) سوزن نخ کن ¢ د) جاسنجاقی£

24- انواع گوناگون نخ را نام ببرید؟

الف) نخ کوک، قرقره، ابریشمی، گلدوزی ¢ ب)نخ گلدوزی، نخ خیاطی £

ج) نخ کاموا، کوک، قرقره £ د) گلدوزی، دمسه، کوک £

25- وسیله ایست برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست؟

الف) دستکش £ ب) جاسنجاقی£ ج) انگشتانه ¢ د) همه موارد£

26- از سنجاق ته گرد به چه عنوانی استفاده می وشد؟

الف) برای ثابت نگه داشتن الگو روی پارچه £ ب) برای ثابت نگه داشتن دو تکه پارچه به هم £

ج) کاربردی در خیاطی ندارد £ د) موارد الف و ب درست است ¢

27- جهت جمع آوری سوزن و سنجاقهای پراکنده از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) جارو £ ب) دست £ ج) جاسنجاقی£ د) آهن ربا¢

28- برای کپی کردن الگو بر روی پارچه از چه چیزی استفاده می کنیم؟

الف) صابون خیاطی £ ب) مل خیاطی £ ج) کاربن ¢ د)رولت خیاطی£

29- کدام نخ بیسترین مصرف را در خیاطی دارد که مخصوص دوخت با دست و چرخ است؟

الف) نخ کوک £ ب) نخ ابریشمی £ ج) نخ قرقره ¢ د) نخ گلدوزی£

30- چرا باید از قیچی مخصوص خیاطی برای بریدن کاغذ و اشیاء استفاده نکنیم؟

الف) چون قیچی کند می شود. ¢ ب) چون خیلی تیز است و خطرناک است £

ج) اشکالی ندارد استفاده کنیم £ د) موارد الف و ب £

31- وسیله ایست برای برطرف کردن چروک لباس و صاف کردن لباسها؟

الف) خط کش £ ب) قیچی £ ج) اتو ¢ د) میز اتو£

32- از لوازم اصلی دوخت که به دو صورت خانگی و صنعتی استفاده می شود ؟

الف) چرخ خیاطی ¢ ب) قیچی برقی £ ج) راسته دوز£ د) چرخ £

33- وسیله ایست که نخ را به دور آن می پیچند و به عنوان نخ زیر کاربرد دارد؟

الف) ماکو £ ب) قرقره £ ج) ماسوره ¢ د) پایه چرخ £

34- اشکال چرخ خیاطی دستی چیست؟

الف) سرعت کم £ ب) چون هر دو دست کار می کند سرعت کم و دوخت مشکل است ¢

ج) یک نوع دوخت دارد£ د) موارد الف و ج درست است £

35- ماشین دستی توسط چه چیزی به حرکت در می آید؟

الف) دسته ¢ ب) رکاب £ ج) پا £ د) موارد الف و ب درست است£

36- هنگام پرکردن ماسوره در چرخ خیاطی دستی چه کنیم تا سوزن چرخ حرکت نکند؟

الف) سوزن چرخ را در می آوریم £ ب) ماسوره با دست پر می شود£ ج) مهره وسط فلکه چرخ را شل کنیم ¢ د) هیچکدام £

37- چه وسیله ای پارچه را هنگام دوخت محکم نگه می دارد؟

الف) دستها £ ب) سوزن چرخ £ ج) پایه چرخ ¢ د) کار پیش بر

38- نقش کار پیش بر در چرخ خیاطی چیست؟

الف) حرکت درآوردن پارچه £ ب) رد کردن پارچه £ ج) نگه دارنده پارچه £ د) موارد الف و ب ¢

39- هنگامی که نخ اضافی رد بشود و در ماسوره گیر کند و چرخ حرکت نکند مشکل کجاست؟

الف) ترتیب نخ کردن چرخ رعایت نشده £ ب) نخ از شیطانک عبور نکرده ¢

ج) نخ تمام شده £ د) ماسوره خوب جا نیفتاده است £

40- اگر کار پیش بر بیش از اندازه پایین قرار بگیر چه می شود؟

الف) حرکت پارچه کند می شود £ ب) میزان بخیه ها مرتب نیست £ ج) قدرت رد کردن پارچه را ندارد¢ د) همه موارد £

41- دستگاه تنظیم طول بخیه کارش چیست؟

الف) طول بخیه ها را اندازه می گیرد£ ب) تعداد بخیه ها را می شمارد £

ج) درشتی و ریزی بخیه را تنظیم می کند ¢ د) جنس پارچه را معین می کند £

42- بخیه های ریز برای چه نوع پارچه ای کاربرد دارد؟

الف) تور £ ب) بافت درشت £ ج) لطیف ¢ د) موارد الف و ب £

43- از چه وسیله ای برای شکافت درزها و بازکردن سوراخ جادکمه استفاده می شود؟

الف)بشکاف ¢ ب) سوزن £ ج) قیچی £ د) رولت £

44- در مواردی که نیاز است چند لایه پارچه با هم بریده شود از کدام قیچی استفاده می شود؟

الف) قیچی دالبر £ ب) قیچی زیگزاگ £ ج) قیچی ساده £ د) قیچی برقی ¢

45- در موقع کوک زدن برای محافظت از انگشتان از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) انگشتانه ¢ ب) دستکش £ ج) چسب دست £ د) پنبه £

46- اندازه متر خیاطی کدام مورد می باشد؟

الف) 120 سانتی متر £ ب) 150 سانتی متر ¢ ج) 140 سانتی متر £ د) 90 سانتی متر £

hanieh_hana 2012-11-05 12:20 PM

پاسخ: بانک سوال خیاطی
 
7- متر چگونه درجه بندی شده است؟

الف) برچسب میلی متر £ ب) برجسب دستی £ ج) برحسب سانتی متر و میلی متر ¢ د) برچسب اینچ £

48- کدامیک از نخهای زیر مخصوص گلدوزی است؟

الف) نخ قرقره £ ب) نخ کوک £ ج) نخ ابریشمی ¢ د) نخ پلیستر £

49- برای چیدن نخ های اضافی از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی معمولی £ ب) قیچی دالبر £ ج) قیچی نخ چین ¢ د) قیچی کاغذ بری £

50- برای وصل الگو به پارچه و ثابت نگه داشتن آن از کدام وسیله استفاده می کنیم؟

الف) چسب نواری £ ب) سوزن خیاطی £ ج) سنجاق ته گرد ¢ د) کاربن £

51- خصوصیات نخ کوک را بنویسید؟

الف) تابیده باشد. £ ب) ضخیم باشد£ ج) فاقد گره و آهار باشد ¢ د) آهاردار باشد £

52- مهمترین ابزارهای اندازه گیری در دوخت عبارتند از:

الف) متر £ ب) رولت £ ج) بشکاف £ د) متر، خط کش ساده مدرج ¢

53- برای انتقال الگو بر روی پارچه از چه روشهایی استفاده می شود؟

الف) صابون یا مل £ ب) کاربن و رولت £ ج) کوک شل £ د) همه موارد درست است¢

54- چرا در خیاطی باید از سنجاقهای بلند با انتهای کروی شکل استفاده کرد؟

الف) آسانتر به پارچه فرو می رود ¢ ب) روی پارچه رد باقی نمی گذارد£ ج) مقرون به صرفه است £ د) جنس آن مرغوبتر است £

55- کدام قیچی معمولاً پشت و رو ندارد؟

الف) قیچی برش کوچک £ ب) قیچی زیگزاگ £ ج) قیچی ضخیم £ د) قیچی ساده ¢

56- کدام نوع نخ بیشترین مصرف را در دوخت دارد؟

الف) قرقره نخی مرسریزه ¢ ب) قرقره نایلونی £ ج) قرقره ابریشمی £ د) قرقره نخی £

57- کاربرد بالشتک بیضی:

الف) جهت اتو کشیدن درزهای منحنی ¢ ب) جهت اتو کشیدن درزها £

ج) جهت اتو کشیدن خطهای راست £ د) جهت اتو کشیدن خطها و گوشه های جیبها £

58- قیچی برقی چگونه ابزاری است؟

الف) جهت شکافتن درزها و دوخت های ظریف £ ب) برای برش در کمیت زیاد ¢

ج) برای برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شود£ د) موارد الف و ج £

59- در موردی که گره نخ زیر پارچه باقی بماند توسط کدامیک از قیچی ها می توان آن را از بین برد؟

الف) قیچی برقی £ ب) قیچی نخ چین ¢ ج) قیچی گلدوزی £ د) قیچی دالبر £

60- جهت برش پارچه هایی که بسرعت ریش می شوند از کدام فیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی نخ چین £ ب) قیچی دالبر ¢ ج) قیچی مخصوص پارچه های نازک £ د) قیچی گلدوزی £

61- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £ ب) وسیله ای برای اندازه گیری ¢

ج) وسیله ای برای انتقال الگو £ د) وسیله ای برای علامتگذاری روی کاغذ £

62- وسیله ای که برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه استفاده می شود چه نام دارد؟

الف) رولت £ ب) گچ £ ج) صابون خیاطی یا مل ¢ د) بشکاف £

63- کدامیک از وسایل زیر برای رسم خطوط عمودی در کادر الگو بکار می رود؟

الف) گونیا ¢ ب) متر £ ج) خط کش £ د) رولت £

64- کدامیک از وسایل زیر برای شکافتن درزها و بازکردن جادکمه است؟

الف) قیچی زیگزاگ £ ب) بشکاف ¢ ج) مل £ د) هیچکدام £

65- کار قیچی زیگزاگ چیست؟

الف) بریدن پارچه £ ب) تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریش شدن ¢

ج) برش درزهای شکسته £ د) درآوردن الگو و برش درزهای منحنی £

66- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟

الف) 50 سانتی متر £ ب) بین 90 تا 100 سانتی متر ¢ ج) 80 سانتی متر £ د) 70 سانتی متر £

67- طول و عرض میز برش چقدر است ؟

الف) طول 2 متر و عرض آن 1 متر ¢ ب) طول آن 1.5 و عرض آن 2.5 متر است £

ج) طول آن 1 متر و عرض آن 1.5 متر £ د) طول و عرض آن 2.5 متر £

68- برای برش چند لایه پارچه از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی زیگزاگ £ ب) قیچی معمولی £ ج) قیچی برقی ¢ د) قیچی دالبر £

69- برای انتقال طرح یا الگو بر روی پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) سوزن ته گرد £ ب) صابون £ ج) کاربن ¢ د) مل £

70- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £ ب) وسیله ای برای انتقال الگو £

ج) وسیله ای برای اندازه گیری ¢ د) وسیله ای برای علامت گذاری روی کاغذ £

71- برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست از ...(انگشتانه )... استفاده می کنیم.

72- برای شکافتن درزها و بازکردن سوراخ جادکمه از ...( بشکاف ) ... استفاده می کنیم.

73- برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه از ...(صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

74- برای جمع کردن سوزن و سنجاق های پراکنده از ...( آهن ربا )... استفاده می کنیم.

75- برای خط کشی بر روی پارچه از ...( صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

76- انواع کاغذ برش عبارتند از ...( گراف ) ... و ... ( روغنی «پوستی» ) ...

77- برای وصل کردن نقاط مختلف روی الگو از ...( سوزن ته گرد ) ... استفاده می شود.

78- برای ترسیم خطوط ...(عمودی)... از گونیا استفاده می شود.

79- برای کشیدن الگو از ...(کاغذ برش ) ... استفاده می کنیم.

80- طول میز برش ...(2)... متر و عرض آن ...(1)... متر می باشد.

81- ارتفاع میز برش از سطح زمین بین ...(90)... تا ...(100)... سانتی متر می باشد.

82- برای دوخت دو تکه پارچه با دست و گلدوزی از ...( نخ و سوزن)... استفاده می کنیم.

83- نخ کوک برای ...(کوک زدن)... بکار می رود و باید فاقد ...(آهار)... باشد.

84- برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از ...(سوزن ته گرد)... استفاده می کنیم.

85- برای علامتگذاری بر روی پارچه از ...(صابون یا مل)... استفاده می کنیم.

86- وسیله کمکی برای نخ کردن سوزن ...(سوزن نخ کردن)... است.

87- برای برش پارچه از ...(قیچی)... استفاده می کنیم.

88- برای جمع آوری سنجاقهاو سوزنها از ...(آهن ربا)... استفاده می کنیم.

89- برای شکافتن درزها و جادکمه از ...(بشکاف)... استفاده می کنیم.

90- برای برطرف کردن چروک لباس از ...(اتو)... استفاده می کنیم.

91- از لوازم اصلی در خیاطی ...(پارچه)... می باشد.

92- از متر خیاطی برای ...( اندازه گیری)... استفاده می کنیم.

93- از ...(قیچی)... برای بریدن پارچه استفاده می کنیم .

94- از ...(متر)... اندازه گیری استفاده می کنیم.

95- متر خیاطی ...(150)... سانتی متر است .

96- برای علامتگذاری و خط کش روی پارچه از ...(صابون)... استفاده می کنیم.

97-برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی از چه ابزار خیاطی استفاده می کنیم؟ سوزن

98- کاربرد سوزن در خیاطی چیست؟ وسیله ای برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی بر روی پارچه است .

99- دو نوع سوزن را نام ببرید؟ سوزن دست – سوزن چرخ

100- نخ مورد استفاده در خیاطی را نام ببرید؟ نخ کوک – دوک – قرقره - ترویرا

101- نخ کوک در چه موردی استفاده می شود؟ برای کوک زدن

102- چه نوع نخی به خوبی روی پارچه خوابیده و گره نمی افتد؟ نخ ابریشمی

103- چه نوع نخی به علت ظرافت اثر آن روی پارچه باقی نمی ماند؟ ابریشم

104- سوزن و سنجاقها را در کجا نگهداری می کنیم؟ جاسوزنی

105- برای جمع آوری سوزن ها ار چه وسیله ای استفاده می شود؟ آهن ربا

106- کاربرد رولت چیست؟ برای علامتگذاری بر روی الگو

107- برای علامتگذاری بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می شود؟ گچ خیاطی یا مل

108- برای ترسیم خطوط عمودی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ گونیا

109- برای وصل نقاط مختلف الگو از چه ابزاری استفاده می شود؟ خط کش

110-برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می کنیم؟ سوزن ته گرد

111- از چه وسیله ای برای اندازه گیری استفاده می کنیم؟ متر

112- متر خیاطی بر چه اساسی درجه بندی شده است؟ میلی متر و سانتی متر

113- جنس انگشتانه از چیست؟ پلاستیک و فلز

114- برای بریدن پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ قیچی

115- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟ 100 - 90

116- برای باز کردن جادکمه از چه ابزاری استفاده می شود؟ بشکاف

117- برای آویزان کردن لباس از چه ابزاری استفاده می شود؟ جالباسی

118-کدام چرخ خیاطی سرعت بالایی دارد؟ راسته دوز صنعتی

119- کار چرخ خیاطی چیست؟ جهت دوخت استفاده می شود

120- برای جلوگیری از ریش شدن درزها چه باید بکنیم؟ سردوز میزنیم

hanieh_hana 2012-11-05 12:21 PM

پاسخ: بانک سوال خیاطی
 
47- متر چگونه درجه بندی شده است؟

الف) برچسب میلی متر £ ب) برجسب دستی £ ج) برحسب سانتی متر و میلی متر ¢ د) برچسب اینچ £

48- کدامیک از نخهای زیر مخصوص گلدوزی است؟

الف) نخ قرقره £ ب) نخ کوک £ ج) نخ ابریشمی ¢ د) نخ پلیستر £

49- برای چیدن نخ های اضافی از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی معمولی £ ب) قیچی دالبر £ ج) قیچی نخ چین ¢ د) قیچی کاغذ بری £

50- برای وصل الگو به پارچه و ثابت نگه داشتن آن از کدام وسیله استفاده می کنیم؟

الف) چسب نواری £ ب) سوزن خیاطی £ ج) سنجاق ته گرد ¢ د) کاربن £

51- خصوصیات نخ کوک را بنویسید؟

الف) تابیده باشد. £ ب) ضخیم باشد£ ج) فاقد گره و آهار باشد ¢ د) آهاردار باشد £

52- مهمترین ابزارهای اندازه گیری در دوخت عبارتند از:

الف) متر £ ب) رولت £ ج) بشکاف £ د) متر، خط کش ساده مدرج ¢

53- برای انتقال الگو بر روی پارچه از چه روشهایی استفاده می شود؟

الف) صابون یا مل £ ب) کاربن و رولت £ ج) کوک شل £ د) همه موارد درست است¢

54- چرا در خیاطی باید از سنجاقهای بلند با انتهای کروی شکل استفاده کرد؟

الف) آسانتر به پارچه فرو می رود ¢ ب) روی پارچه رد باقی نمی گذارد£ ج) مقرون به صرفه است £ د) جنس آن مرغوبتر است £

55- کدام قیچی معمولاً پشت و رو ندارد؟

الف) قیچی برش کوچک £ ب) قیچی زیگزاگ £ ج) قیچی ضخیم £ د) قیچی ساده ¢

56- کدام نوع نخ بیشترین مصرف را در دوخت دارد؟

الف) قرقره نخی مرسریزه ¢ ب) قرقره نایلونی £ ج) قرقره ابریشمی £ د) قرقره نخی £

57- کاربرد بالشتک بیضی:

الف) جهت اتو کشیدن درزهای منحنی ¢ ب) جهت اتو کشیدن درزها £

ج) جهت اتو کشیدن خطهای راست £ د) جهت اتو کشیدن خطها و گوشه های جیبها £

58- قیچی برقی چگونه ابزاری است؟

الف) جهت شکافتن درزها و دوخت های ظریف £ ب) برای برش در کمیت زیاد ¢

ج) برای برش پارچه هایی که به سرعت ریش می شود£ د) موارد الف و ج £

59- در موردی که گره نخ زیر پارچه باقی بماند توسط کدامیک از قیچی ها می توان آن را از بین برد؟

الف) قیچی برقی £ ب) قیچی نخ چین ¢ ج) قیچی گلدوزی £ د) قیچی دالبر £

60- جهت برش پارچه هایی که بسرعت ریش می شوند از کدام فیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی نخ چین £ ب) قیچی دالبر ¢ ج) قیچی مخصوص پارچه های نازک £ د) قیچی گلدوزی £

61- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £ ب) وسیله ای برای اندازه گیری ¢

ج) وسیله ای برای انتقال الگو £ د) وسیله ای برای علامتگذاری روی کاغذ £

62- وسیله ای که برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه استفاده می شود چه نام دارد؟

الف) رولت £ ب) گچ £ ج) صابون خیاطی یا مل ¢ د) بشکاف £

63- کدامیک از وسایل زیر برای رسم خطوط عمودی در کادر الگو بکار می رود؟

الف) گونیا ¢ ب) متر £ ج) خط کش £ د) رولت £

64- کدامیک از وسایل زیر برای شکافتن درزها و بازکردن جادکمه است؟

الف) قیچی زیگزاگ £ ب) بشکاف ¢ ج) مل £ د) هیچکدام £

65- کار قیچی زیگزاگ چیست؟

الف) بریدن پارچه £ ب) تمیز کردن جادرزها و جلوگیری از ریش شدن ¢

ج) برش درزهای شکسته £ د) درآوردن الگو و برش درزهای منحنی £

66- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟

الف) 50 سانتی متر £ ب) بین 90 تا 100 سانتی متر ¢ ج) 80 سانتی متر £ د) 70 سانتی متر £

67- طول و عرض میز برش چقدر است ؟

الف) طول 2 متر و عرض آن 1 متر ¢ ب) طول آن 1.5 و عرض آن 2.5 متر است £

ج) طول آن 1 متر و عرض آن 1.5 متر £ د) طول و عرض آن 2.5 متر £

68- برای برش چند لایه پارچه از کدام قیچی استفاده می کنیم؟

الف) قیچی زیگزاگ £ ب) قیچی معمولی £ ج) قیچی برقی ¢ د) قیچی دالبر £

69- برای انتقال طرح یا الگو بر روی پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟

الف) سوزن ته گرد £ ب) صابون £ ج) کاربن ¢ د) مل £

70- متر چیست؟

الف) وسیله ای برای رسم الگو £ ب) وسیله ای برای انتقال الگو £

ج) وسیله ای برای اندازه گیری ¢ د) وسیله ای برای علامت گذاری روی کاغذ £

71- برای محافظت از انگشتان هنگام دوخت با دست از ...(انگشتانه )... استفاده می کنیم.

72- برای شکافتن درزها و بازکردن سوراخ جادکمه از ...( بشکاف ) ... استفاده می کنیم.

73- برای علامتگذاری و خط کشی بر روی پارچه از ...(صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

74- برای جمع کردن سوزن و سنجاق های پراکنده از ...( آهن ربا )... استفاده می کنیم.

75- برای خط کشی بر روی پارچه از ...( صابون یا مل ) ... استفاده می کنیم.

76- انواع کاغذ برش عبارتند از ...( گراف ) ... و ... ( روغنی «پوستی» ) ...

77- برای وصل کردن نقاط مختلف روی الگو از ...( سوزن ته گرد ) ... استفاده می شود.

78- برای ترسیم خطوط ...(عمودی)... از گونیا استفاده می شود.

79- برای کشیدن الگو از ...(کاغذ برش ) ... استفاده می کنیم.

80- طول میز برش ...(2)... متر و عرض آن ...(1)... متر می باشد.

81- ارتفاع میز برش از سطح زمین بین ...(90)... تا ...(100)... سانتی متر می باشد.

82- برای دوخت دو تکه پارچه با دست و گلدوزی از ...( نخ و سوزن)... استفاده می کنیم.

83- نخ کوک برای ...(کوک زدن)... بکار می رود و باید فاقد ...(آهار)... باشد.

84- برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از ...(سوزن ته گرد)... استفاده می کنیم.

85- برای علامتگذاری بر روی پارچه از ...(صابون یا مل)... استفاده می کنیم.

86- وسیله کمکی برای نخ کردن سوزن ...(سوزن نخ کردن)... است.

87- برای برش پارچه از ...(قیچی)... استفاده می کنیم.

88- برای جمع آوری سنجاقهاو سوزنها از ...(آهن ربا)... استفاده می کنیم.

89- برای شکافتن درزها و جادکمه از ...(بشکاف)... استفاده می کنیم.

90- برای برطرف کردن چروک لباس از ...(اتو)... استفاده می کنیم.

91- از لوازم اصلی در خیاطی ...(پارچه)... می باشد.

92- از متر خیاطی برای ...( اندازه گیری)... استفاده می کنیم.

93- از ...(قیچی)... برای بریدن پارچه استفاده می کنیم .

94- از ...(متر)... اندازه گیری استفاده می کنیم.

95- متر خیاطی ...(150)... سانتی متر است .

96- برای علامتگذاری و خط کش روی پارچه از ...(صابون)... استفاده می کنیم.

97-برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی از چه ابزار خیاطی استفاده می کنیم؟ سوزن

98- کاربرد سوزن در خیاطی چیست؟ وسیله ای برای دوخت دو تکه پارچه و گلدوزی بر روی پارچه است .

99- دو نوع سوزن را نام ببرید؟ سوزن دست – سوزن چرخ

100- نخ مورد استفاده در خیاطی را نام ببرید؟ نخ کوک – دوک – قرقره - ترویرا

101- نخ کوک در چه موردی استفاده می شود؟ برای کوک زدن

102- چه نوع نخی به خوبی روی پارچه خوابیده و گره نمی افتد؟ نخ ابریشمی

103- چه نوع نخی به علت ظرافت اثر آن روی پارچه باقی نمی ماند؟ ابریشم

104- سوزن و سنجاقها را در کجا نگهداری می کنیم؟ جاسوزنی

105- برای جمع آوری سوزن ها ار چه وسیله ای استفاده می شود؟ آهن ربا

106- کاربرد رولت چیست؟ برای علامتگذاری بر روی الگو

107- برای علامتگذاری بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می شود؟ گچ خیاطی یا مل

108- برای ترسیم خطوط عمودی از چه وسیله ای استفاده می شود؟ گونیا

109- برای وصل نقاط مختلف الگو از چه ابزاری استفاده می شود؟ خط کش

110-برای ثابت نگه داشتن الگو بر روی پارچه از چه ابزاری استفاده می کنیم؟ سوزن ته گرد

111- از چه وسیله ای برای اندازه گیری استفاده می کنیم؟ متر

112- متر خیاطی بر چه اساسی درجه بندی شده است؟ میلی متر و سانتی متر

113- جنس انگشتانه از چیست؟ پلاستیک و فلز

114- برای بریدن پارچه از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ قیچی

115- ارتفاع میز برش از سطح زمین چقدر است؟ 100 - 90

116- برای باز کردن جادکمه از چه ابزاری استفاده می شود؟ بشکاف

117- برای آویزان کردن لباس از چه ابزاری استفاده می شود؟ جالباسی

118-کدام چرخ خیاطی سرعت بالایی دارد؟ راسته دوز صنعتی

119- کار چرخ خیاطی چیست؟ جهت دوخت استفاده می شود

120- برای جلوگیری از ریش شدن درزها چه باید بکنیم؟ سردوز میزنیم

121- از جاسوزنی چه استفاده ای می کنیم؟ برای قرار دادن سوزن و جلوگیری از پراکندگی آن

122- چهار مورد از وسایل دوخت را بنویسید؟ سوزن – نخ – قیچی – بشکاف – نخ چین

123- انواع چرخ خیاطی را نام ببرید؟ خانگی ( دستی ، برقی ) و صنعتی ( اورنک ، راسته دوزی )

124- کاربرد اتو را بنویسید؟ برای صاف کردن چین و چروک های پارچه

125- انواع اتو را بنویسید؟ اتو پرس – اتو زغالی – اتو برقی – اتو ساده – اتو بخار

126- چرا نباید قیچی روی زمین بیفتد ؟ زیرا باعث کند شدن آن می شود

127- چرا از قیچی مخصوص خیاطی نباید در بریدن کاغذ استفاده کنیم؟ زیرا کند می شود

128- موارد مراقبت از قیچی را بنویسید؟ قیچی را روی زمین نیندازید – همیشه قیچی را خشک نگه دارید – هیچگاه از قیچی مخصوص خیاطی برای بریدن کاغذ استفاده نکنید .

129- انواع قیچی را نام ببرید؟ قیچی زیگزاگ – ساده - برقی

130- کاربرد قیچی را بنویسید؟ برای برش کاغذ و پارچه استفاده می شود

131- متر چیست؟ وسیله ای برای اندازه گیری در خیاطی

132- کاربرد انگشتانه در خیاطی چیست؟ برای جلوگیری از فرو رفتن سوزن به انگشت استفاده می شود

133- از میز برش در چه مواردی استفاده می شود؟ برای برش زدن پارچه

134- انواع کاغذ برش را بنویسید؟ گراف - پوستی

135- کاربرد جاسنجاقی را بنویسید؟ برای نگهداری سوزن و سنجاق ته گرد و از ریخت و پاش سنجاق ها جلوگیری می کند .

136- کاربرد سنجاق ته گرد در خیاطی چیست؟ برای ثابت کردن الگو بر روی پارچه استفاده می شود

137- از گونیا در چه مواردی استفاده می شود؟ برای کشیدن و خطوط عمودی در الگو

138- وسایل مورد نیاز خیاطی را نام ببرید؟ سانتی متر – خط کش – سوزن – نخ – گچ خیاطی – سوزن ته گرد – چرخ خیاطی و ...

139- چرا از میز اتو استفاده می کنیم؟ برای راحت تر اتو کردن

140- انواع سوزن را نام ببرید؟ سوزن دست – چرخ – سوزن لحاف دوزی

141- اگر نتوانستیم سوزن را به راحتی نخ کنیم از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ سوزن نخ کن

142- انواع نخ را نام ببرید؟ نخ کوک – نخ – قرقره – ابریشم

143- نخ کوک چه ویژگی دارد؟ برای کوک زدن به کار می رود و بدون آهار است

144- متر بر حسب چه واحدهایی مدرج شده است؟ میلیمتر و سانتی متر

145- سطح میز برش باید چگونه باشد؟ صاف باشد

hanieh_hana 2012-11-05 12:22 PM

پاسخ: بانک سوال خیاطی
 
فصل سوم» توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت محیط کار

1- اگر ضمن کار سوزن به دستمان فرو رفت باید بلافاصله ضد عفونی شود. ص ¢ غ £

2- در زمان کار با چرخ خیاطی انگشتان خود را به سوزن بیش از حد نزدیک کنید. ص £ غ ¢

3- آیا رعایت بهداشت فردی در کارگاه الزامی است؟ ص ¢ غ £

4- در کارگاه خیاطی برای ایمنی فقط از کپسول آتش نشانی استفاده می کنیم. ص £ غ ¢

5- در صورت خراب بودن سیم های وسایل برقی خودمان آنرا درست می کنیم. ص £ غ ¢

6- برای پی بردن به حرارت اتو از دستمان استفاده می کنیم. ص £ غ ¢

7- نظافت کارگاه در پایان کار بصورت نوبتی انجام گردد. ص ¢ غ £

8- قبل از شروع به کار در کارگاه خیاطی لباس کار بپوشیم. ص ¢ غ £

9- در صورت بروز آتش سوزی در چرخ خیاطی با چه وسیله ای آنرا خاموش می کنیم؟

الف) پتو £ ب) خاک £ ج) کپسول آتش نشانی ¢ د) آب £

10- اگر ضمن کار با سنجاق یا سوزن به دستتان فرو رفت چه کنیم؟

الف) آنرا چسب زخم بزنیم. £ ب) به پزشک مراجعه کنیم. £ ج) با محلول ضدعفونی می کنیم. ¢ د) همه موارد£

11- جعبه کمکهای اولیه شامل چه چیزهایی است؟

الف) بتادین و باند £ ب) الکل، پنبه و پنس £ ج) چسب زخم، پنبه £ د) همه موارد¢

12- چرا نباید سوزن و سنجاق را بین لبها و دندان قرار بدهیم؟

الف) زبان زخم می شود. £ ب) با عطسه و سرفه بلعیده می شود. ¢ ج) دندانها خراب می شود. £ د) همه موارد£

13- در صورت نفوذ آب به اطراف دستگاه از ......................... آن خودداری کنید.

الف) چرخکاری£ ب) روغنکاری£ ج) سرویس £ د) روشن کردن¢

14- بعد از استفاده از اتو یا چزخ بلافاصله چه کار کنیم؟

الف) چرخ را روغنکاری و اتو را بگذاریم تا سرد شود £ ب) وسایل را جای خودش گذاشته و مرتب کنیم£

ج) سیم اتو و چرخ را از پریز جدا کنیم ¢ د) همه موارد£

15- بهتر است روپوش دارای جیب های بزرگی باشد تا بتوان ...(مترو انگشتانه و مداد ) ... در آن جا بگیرد.

16- در محیط کارگاه باید ...( لباس کار ) ... بپوشیم.

17- برای جلوگیری از برق گرفتگی باید قبل از وصل کردن دوشاخه پریز از ...(سالم بودن روپوش محافظ سیم ) ... اطمینان حاصل کنیم.

18- هرگز برای امتحان حرارت اتو از ...( دستتان ) ... استفاده نکنید.

19- تهیه کپسول اطفاء حریق در محیط کار ...(لازم )... و ...(ضروری)... است.

20- برای محافظت از انگشتان خود هنگام دوخت از چه وسیله ای استفاده می کنیم؟ انگشتانه

21- هنگام بروز آتش سوزی از چه وسیله ای استنفاه می کنیم؟ کپسول اطفاء حریق

22- اگر به مدت طولانی خیاطی می کنید بهتر است از چه کفشی استفاده کنید؟ کفش راحتی

23- هنگام کار از چه نوع چهارپایه ای استفاده می کنید؟ قابل تنظیم و دارای پشتی

24- بعد از اتمام کار با اتو آنرا کجا قرار دهیم ؟ جای مخصوص اتو

25- یک مورد از وسایل جعبه کمک های اولیه را نام ببرید؟ چسب زخم

26- جعبه ای که ابزار و وسایل کمک رسانی به اشخاص حادثه دیده را در آن قرار می دهند چه نام دارد؟ جعبه ی کمک های اولیه

27- موقع کار از چه لباسی استفاده می کنیم؟ لباس کار

28- برای رفع خستگی در فاصله یک یا دو ساعت چه کنیم؟ قدری قدم بزنید یا چند حرکت ورزشی مفید انجام دهید .

29- چرا باید موقع کار از چهارپایه نسبتاً بلند پشتی دار استفاده کنیم؟ برای اینکه به کار تسلط داشته باشیم

30- چرا نباید سوزن را بین دندانها قرار داد؟ چون ممکن است آنرا فرو ببریم

31- ویژگی لباس کارگاه را بنویسید؟ آزاد و مناسب با کار خیاطی باشد

32- چرا بهتر است روپوش کار دارای جیبهای بزرگی باشد؟ برای اینکه بتوان وسایل مورد نیاز را در داخل جیب قرار داد

33- چرا باید کف کارگاه کفپوش های قابل شستشو باشد؟ به دلیل اینکه جمع آوری سوزن – سنجاق و خرده پارچه ها و پرز لباس آسان باشد

34- اگر ضمن کار سوزن یا سنجاق به دستتان فرو رفت چه می کنید؟ انگشت را ضدعفوفنی کرده و چسب بزنیم

35- چرا نباید نخ را با دست پاره کنیم؟ چون ممکن است باعث بریدگی پوست دست شود

36- چرا باید کار خیاطی را روی میز انجام داد؟ چون کارتمیز و صحیح تر انجام شود

37- در صورت نفوذ آب به اطراف دستگاه چه کنیم؟ از روشن کردن دستگاه خودداری کنید و محیط کار را خشک کنید

38- قبل از استفاده از اتو چه باید کرد؟ از سالم بودن روپوش محافظ سیم اطمینان حاصل کنیم و سپس درجه اتو را متناسب با پارچه تنظیم کنید

39- هنگام راه اندازی دستگاه نظیر عبور دادن نخ از سوزن دستگاه باید چگونه باشد؟ خاموش باشد

44- چرا جعبه کمکهای اولیه باید در کارگاه باشد؟ چون امکان جراحت دست با چرخ و سوختگی با اتو زیاد است

45- چرا باید وسایل کار را در جای خود بطور صحیح قرار داد؟ بخاطر اینکه در هنگام نیاز زودتر پیدا شود

46- وظایف مهارت آموزان در کارگاه راسته دوزی چیست؟ نظافت نوبتی – نظم – اطاعت از مربی – صرفه جویی

47- چرا وقتی که سوزن به دستتان فرو رفت باید بلافاصله ضد عفونی کرد؟ بخاطر اینکه عفونت نکند

48- نکات ایمنی در هنگام استفاده از اتو را بنویسید؟ هرگز برای میزان حرارت از دستمان استفاده نکنیم بعداز استفاده از اتو آنرا از برق بکشیم

49- چرا باید دوشاخه وسایل برقی بلافاصله پس از پایان کار از پریزکشیده شود؟ برای جلوگیری از اتش سوزی و صرفه جویی در برق

50- نکات ایمنی هنگام کار با چرخ خیاطی را بنویسید؟ 1- قراردادن چرخ خیاطی در محل مناسب 2- نظافت چرخ 3- در زمان کار با چرخ انگشتان خود را بیش از حد به سوزن نزدیک نکنید .


ساعت: 07:51 PM بوقت GMT +3.5

Powered by: vBulletin Version 3.8.6
Copyright © 2000-2006 Jelsoft Enterprises Ltd.


User Alert System provided by Advanced User Tagging (Lite) - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2020 DragonByte Technologies Ltd. Runs best on HiVelocity Hosting.
Ad Management plugin by RedTyger