تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : اهمیت دوران پس از زایمان


Hedieh
2012-07-31, 04:04 PM
دوران پس از زایمان به زمان ختم بارداری تا زمانی که تغییرات ایجاد شده در بدن به حالت قبل از بارداری برگردد گفته میشود مراقبتهای بهداشتی در دوران پس از زایمان بخصوص ده روز اول پس از زایمان بسیار حساس است زیرا بیشترین تغییرات بدن مادر در این روزها یعنی ده روز اول اتفاق
می افتد و به علت تغییرات ناشی از فشارخون در اثر مشکلات ناشی از خونریزی احتمال بوجود امدن عوارض در این دوران بیشتراست بنابراین لازم است مسایلی که موجب سلامتی روح وجسم مادر شیرده میشود بطور جدی ودقیق مطرح واجرا شود.


مادرانی که به نوزاد خود شیر میدهند از نظر حاملگی نا خواسته باید بسیار مراقب باشند زیرا ممکن است یک خانم شیرده پریود نشود ولی احتمال حاملگی وجود دارد و بسیار اتفاق افتاده که خانمی قبل از اولین پریود بعد از زایمان بطور ناخواسته باردار شود.


مادری که تازه زایمان کرده به حمایت های عاطفی پدر بعنوان اولین فردی که واسطه بین شیرخوار ومادر است نیاز دارد. پدران باید اطلاعات کافی در مورد اهمیت شیر مادر داشته باشند وبدانند که تشویق و پشتیبانی انان ار مادر تازه زایمان کرده چه اندازهدر حفظ خانواده وادامه شیردهی مادر اهمیت دارد.

استراحت مادر

مادر شیرده باید انجام کارهای منزل را به حد اقل برساند وساعاتی را به استراحت بپردازد.

مراجعه به پزشک اولین مراجعه شما 4تا 5 روز بعد از زایمان جهت معاینه نوزاد میباشد وسپس 8 تا10 روز بعد از زایمان جهت ویزیت واگر سزارین شده اید جهت کشیدن بخیه ها وسپس حدود 40 روز پس از زایمان جهت بررسی وجود کمخونی و همچنین بررسی راههای جلوگیری از بارداری ناخواسته

در موارد زیر لازم است فوری به پزشگ خود مراجعه کنید:

در صورت احساس تب وتورم و ترشح ناحیه عمل

در صورتیکه خونریزی شما مداوم باشد

خونریزی 10 روز پس از زایمان مشاهده شود


پزشک آنلاین