تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : فروش مواد افزودنی چسب بتن


tahanom
2018-02-03, 10:34 AM
عملکرد چسب بتن (http://white-damavand.ir/fa/page/40/%20%DA%86%D8%B3%D8%A8%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%8 8%20%D9%BE%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%AF%20%D8%AF%D9%87% D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%AC%D8 %B1%D8%A7%D9%8A%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%20%D9%88%20%D 8%A2%D8%A8%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D9%83%D9%86%D9% 86%D8%AF%D9%87%20ADMIX%20AC420)بدین صورت میباشد که از نفوذ آب جلوگیری کرده و از این جهت برای آب بندی بتن بکار می رود. برای آب بند کردن منابع، استخر های بتنی، ترمیم آسیب دیدگی کانال های آب، کف سالن های صنعتی، باند فرودگاهها، سدها، پایه پل ها و ستون ها می توان از چسب بتن استفاده کرد و این مایع غلیظ سفید رنگ را که دارای کاربردهای متعدد است خریداری نمود که میتوان به سایتهای معتبر که فروش انواع مواد افزودنی استاندارد را دارا میباشند مراجعه نمود .