تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : آغاز شیردهی توسط مادر


minomani
2016-10-17, 03:08 PM
[align=start]
مادر می بایست در وضعیت راحتی قرار گرفته و نحوه قرار گرفتن کودک می بایست به گونه ای باشد که هیچ مانعی بین دهان و سینه وجود نداشته باشد . سینه ای که کودک ازآن شیر می خورد می بایست با دست دیگر نگهداشته شود. در حالی که شست و انگشت سبابه در بالا و پایین نوک سینه قرار گرفته باشند . تا کودک بنواند به راحتی نوک سینه را در اختیار داشته باشد.رفلکس های اساسی می بایست برای پدر و مادر توضیح داده شوند تا شروع شیر دادن به وسیله ***** برایشان آسان تر شود. کودک به

و دهانش را باز می کند و اجازه می دهد که نوک سینه و سیاهی اطراف آن (Rooting reflex)طرف سینه متمایل می شود

وارد دهان شود. تمام نوک سینه و دور سینه باید در دهان کودک قرار گیرد . کودک سینه را با فشار لبهایش محکم نگه می دارد. مکانیزم شیر خوردن طبیعی ، مکش حدود 4 تا 6 سانتی متر از نوک سینه به همراه فشار نوک سینه در برابر سقف دهان می باشد که باعث تحریک و بیرون زده شدن شیر می شود.در زردی نوزادتحریک تراوش شیر با مکیدن های سریع و بیرون کشیدن شیر از سینوس ها ی لاکتیفروس توسط مکیدن آهسته ، با ریتم تقریبی یک مکیدن در ثانیه ، صورت می گیرد. برای جدا کردن کودک از سینه می توان انگشت تمیز خود را ما بین لثه ها ی کودک و اطراف نوک سینه قرار داده مکیدن را متوقف نمایید. تعداد دفعات شیر دادن در هفته های اول پس از زایمان بین 8 تا 12 بار در روز خواهد بود.منبع:زردی نوزاد آموزش والدین آتیه