تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : قوانین - Rules


  1. ايا از حقوق قانونيمان مطلع هستيم؟(مقررات قانون مدني در باب خواستگاری و نامزدي)
  2. ايا از حقوق قانونيمان مطلع هستيم؟(مقررات قانون مدني در باب ازدواج)
  3. ايا از حقوق قانونيمان مطلع هستيم؟(مقررات قانون مدني در باب حقوق و تكاليف زن و شوهر نسبت به يكديگر)
  4. ايا از حقوق قانونيمان مطلع هستيم؟(مقررات قانون مدني در باب طلاق)
  5. بررسی نکات مهم حقوقی خانواده
  6. پایان دوره ماموریت مدیر عامل شرکت سهامی