تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : برش و دوخت انواع بلوز و مانتو


  1. برش و دوخت مانتو شالی(عبایی)
  2. طرز دوخت انواع پانچو
  3. برش و دوخت مانتو چپ و راست(دراپه)
  4. مانتو سه حلقه آستین
  5. بلوز یقه هالتری
  6. بلوز چپ و راستی
  7. کت با دو یقه فانتزی و آرشال
  8. آموزش برش و دوخت مانتو کیمونو بدون درز در پهلو
  9. درخواست برای دوخت مانتوی فون بدون الگو