تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : خیاطی با چرخ خیاطی


  1. نکات مهم برش در خیاطی
  2. نکات مهم دوخت در خیاطی
  3. بانک سوال خیاطی
  4. تنوع در دوخت و دوز
  5. چرخ خیاطی خانگی برای مصارف خانگی مناسب کسانی که با هنر خیاطی آشنا هستند
  6. راهنمای خرید چرخ خیاطی
  7. سوزن چرخ خیاطی و انتخاب سوزن مناسب