تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : خیاطی با چرخ خیاطی


  1. نکات مهم برش در خیاطی
  2. نکات مهم دوخت در خیاطی
  3. بانک سوال خیاطی
  4. تنوع در دوخت و دوز