تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : نان های سنتی


 1. نان رازیانه
 2. نان بربری
 3. فتير با گردو و دارچين
 4. نان كماج
 5. نان تافتون خانگي
 6. نان گاتا
 7. نان جو
 8. يك نوع تافتون محلي
 9. نان کوهی یا نان ییلاقی (شیرینی محلی شهر آمل)
 10. نان در تابه رژیمی (هپی کال)
 11. نان عربي يا پيتا
 12. نان روغني مغزدار - ايشلي كوكه تبريز
 13. نان روغني بدون فر
 14. نون تابه ای
 15. فتیر
 16. نان خـشک ( فوق العاده لذید و خوشمزه )
 17. پخت نان بدون فر
 18. نان روغن جوشي
 19. نان چلبک
 20. نان محلی اگردک
 21. توتک (نان محلی کرجی ها)
 22. نان محلی شمالی
 23. نان کاک
 24. نان دو آتشه
 25. اهری
 26. نان سبوس دار