تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای استان مرکزی


  1. تتالی
  2. آش ترخینه شکمبه (سیرابی)
  3. گوشت آبه اراکی
  4. شیره ی گوشت
  5. آش جو
  6. طرز تهیه ترخینه
  7. زیره جوش