تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای استان لرستان


 1. خورش قليه ترش لرستان
 2. دلمه برگ مو بروجرد
 3. شومی کوو (شامی کباب)
 4. اش ماسوا
 5. شله ماش
 6. آش بادمجان بروجرد
 7. زير برنجي يا آش گوشت خرم آباد
 8. گيپه خرم آباد
 9. آبگوشت لری گُولَه ریزه
 10. شامی کباب خرم آبادی
 11. كشك بادمجون لرستان