تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای استان کرمانشاه


  1. نان شیرینی سنتی بژی
  2. ونوشك پلو
  3. خورش خلال بادام عالیه
  4. دمی رب انار (شهر پاوه )
  5. نان خرمایی کرمانشاه
  6. سیب پلو (سیب زمینی پلو)