تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای استان خراسان


 1. قروت بیرجندی
 2. یتیمچه (غذای سنتی نیشابور)
 3. شله مشهدی
 4. دیگچه
 5. کوکو شیرین
 6. دمی بلغور
 7. آش ماستي سبزوار
 8. رشته سوزمه یا آش آبکش
 9. شیشلیک
 10. فطیر مسکه (بجنورد)
 11. اشکنه گوجه سبزواری
 12. اشکنه کشک
 13. اش بلغور گندم نیشابور
 14. اش بی بی نیشابوری غذای سنتی مذهبی
 15. خورشت ریواس نیشابوری یا خوشاب (دسر)
 16. حلوای گل زرد نیشابور (یه نوع کاچی)
 17. اش حلبه (شنبليله) و زیره نیشابور
 18. رشته پلوي مشهد
 19. غذاهای محلی