تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای استان کرمان


 1. چنگ مال - دسر كرماني
 2. بزقرمه
 3. مسقطی کرمانی
 4. کوپوی خرمایی
 5. کماج سهین
 6. انواع آبگوشت كرماني
 7. اش بلغور
 8. چغوک بریز
 9. سوهان زرندی
 10. ادویه نان کرمانی
 11. رشته برشته کرمان
 12. آش قلم( کرمانی)
 13. کله جوش یا کال جوش
 14. پلو با مرغ و زیره
 15. خوراک بنه (پسته وحشی)
 16. انواع قاووت
 17. خرمابریز
 18. کشک کدو
 19. آش اوماج کرو