تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای کـره ای


 1. بو چیم گه (کوکوی کره ای)
 2. bibimbap غذای کره ای معروف و بسیار خوشمزه
 3. کیمچی بوگوم-باپ
 4. کیمچی
 5. توفو
 6. توفو بوچیم
 7. کیمچی جیگه
 8. كيمچي جون
 9. دوک-بوککی -Ddokbokkie -떡볶이
 10. کونگنامول موچیم- Kongnamul muchim -콩나물 무침
 11. بولگوگی - Bulgogi - 불고기
 12. یوبو چوباپ - Yubuchobap -유부초밥
 13. یانگ-نیوم تونگ-داک- Yangnyeom tongdak -양념통닭
 14. یانگ-بچو کیمچی- Yangbaechu kimchi -양배추김치
 15. سوک-جو نامول- Sukju namul -숙주나물
 16. جاجانگ-میون - Jjajangmyun -자장면
 17. اویجانگاچی موچیم- Oijangajji -오이장아찌
 18. هُاجون - 화전 - Hwajeon
 19. چامچی-جون - 참치전 - Chamchijeon
 20. پاسانجوک - 파산적 - Pasanjeok
 21. جاب-چه - Japchae - 잡채
 22. گیرانماری - Gyeranmari - 계란 말이
 23. گوچو-جون - Gochujeon -고추전
 24. گاجی-نامول - Gajinamul -가지나물
 25. کیمباپ - Kimbap - 김밥
 26. داکوچی - Dakkochi - 닭꼬치
 27. ترشی بروکلی - 브로콜리 장아찌 - beurokolli jang-ajji
 28. بچو-دونجانگ گوک - Baechu doenjangguk - 배추 된장국
 29. دوک-گوک - Ddukguk - 떡국
 30. گامجا-جوریم- Gamja jurim - 감자 조림
 31. گیونگدان - Gyungdan - 경단
 32. گامجاچه بوککوم- Gamjachae bukkeum - 감자채 볶음
 33. هوباک جون - Hobakjeon -호박전
 34. هوباک جوک - Hobakjuk -호박죽
 35. هودُک - Hoddeok -호떡
 36. جات جوک - Jatjuk - 잣죽
 37. کونگ گوک-سو - Kongguksu - 콩국수
 38. کونگنامول گوک - Kongnamulguk - 콩나물국
 39. میوک گوک - Miyeokguk - 미역국
 40. موسنگ چه - Musaengchae - 무생채
 41. مو وو نامول - Muwoonamul - 무우나물
 42. نِنگمیون - Naengmyun -물냉면 -- 비빔냉면
 43. ماندوو - Mando - 만두
 44. مِ-اون تانگ - Maeuntang - 매운탕
 45. گوچوجانگ - Gochujang -고추장
 46. موساماری - Mussammari - 무쌈말이
 47. جینپانگ ماندو - Jjinppang Mandu -찐빵 만두
 48. اُی-سوباگی کیمچی - Oisobagi kimchi - 오이소박이 김치
 49. اوجینگُ بوککوم - Ojinguh bukkeom -오징어 볶음
 50. پاجون - Pajeon - 파전
 51. سیگومچی نامول - Sigeomuchi namul -시금치나물
 52. سون دوبو جیگه - Soondubu jjigae - 순두부 찌개
 53. سوجبی - Sujebi - 수제비
 54. یاچه جون - Yachaejeon - 야채전
 55. یولمو مول-کیمچی -Yeolmu mulkimchi - 열무 물김치
 56. داک جیم - Dakjjim - 닭찜
 57. داک جوک - Dakjuk - 닭죽
 58. ماپا توفو - Mapa tofu - 마파두부
 59. موجیگه دوک - Mujigae ddeok - 무지개떡
 60. کاکدوگی - Kkakdugi - 깍두기
 61. ال.ای گالبی - LA Galbi - LA 갈비
 62. گالبی جیم - Galbi jim - 갈비찜
 63. تانگسویوک - Tangsuyuk - 탕수육
 64. ## Korean Food with PersianTaste - غذاهای کره ای که خومون پختیم #
 65. سام کِ تانگ - Samgyetang - 삼계탕
 66. وقت سفارت ایتالیا فوری