تلویزیون آموزشی روزمنو
آموزش نوشیدنی های خنک و پر انرژی

PDA

مشاهده نسخه کامل : غذاهای عربی


 1. شاورما - ساندویچ شاورما
 2. کیبه
 3. عرایس
 4. کتلت عربی
 5. بره پلو - بره چلو
 6. کوفته عربی
 7. حواشی
 8. سالاد بادمجان عراقي
 9. سمبوسه عربی
 10. کنافه
 11. شعریه (دسر عربی)
 12. چلو گوشت عربي
 13. مقلوبه عربی
 14. مجدره عربی
 15. كشري غذاى معرف مصرى
 16. فلافل میگو
 17. بريانی عربی ( به روش اماراتی "دبی" )
 18. انواع فتّه (پیش غذا یا سالاد سوریه ای)
 19. طرز تهبه بابا غنوش